Til startsiden Udskriv side SitemapReferat fra generalforsamlingen 18-03-2015.

 generalforsamlingsprotokollat.pdf

 

 

 

 generalforsamlingsprotokollat.pdf  
 
 2014Generalforsamlingsreferat.pdf

 

Generalforsamling 2013

Dagsorden2013.pdf

 

Referat:

 

Emne: Generalforsamling i Sorø Antenneforening

 

Dato/tid: 13. maj 2013 klokken 19:00

 

Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

 

Deltagere: Fra bestyrelsen: Klaus, Bo, Claus, Jesper, Max, Hans og Kai, desuden 10 medlemmer. Fra Stofa mødte Alex Martin Wätjen.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

Nils Kruse blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Forretningsorden for Generalforsamlingen.

 

Dirigenten gennemgik den. Godkendt.

 

3. Valg af stemmetællere.

 

Finn Slente og Tommy Pedersen.

 

4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Beretningen vedlagt som bilag A.

 

Spørgsmål til beretningen fra salen: Ingen spørgsmål

 

Taget til efterretning.

 

5. Forelæggelse af årsregnskab for 2012 med revisionspåtegnelse til godkendelse.

 

Vedlagt som bilag B.

 

Spørgsmål til årsregnskabet fra salen: Ingen spørgsmål

 

Godkendt.

 

6. Indkomne forslag fra brugere eller bestyrelsen.

 

Vedlagt som bilag C.

 

Forslag 1: Fremsat af Finn Slente. Forslaget blev fremsendt til bestyrelsen som bør kontakte Stofa om af få afklaret forholdene.

 

Forslag 2: Fremsat af Lis Kjær. Forslaget blev stilet til bestyrelsen. Stofa forklarede at pakke 1 var en publicservicepakke, og at der ikke betales for de øvrige kanaler. Hvis man kun ønsker DR kanaler bør man have en digital antenne som man kan købe separat.

 

Vedlagt som bilag D.

 

7. Fastlæggelse af kontingent.

 

Kontingentet på kr 20 blev foreslået.

 

Godkendt.

 

8. Budget for 2014.

 

Vedlagt som bilag E.

 

Spørgsmål til budgettet: Ingen spørgsmål

 

Godkendt.

 

9. Valg af bestyrelse.

 

Bo Specht, Claus Specht og Kai Pedersen blev valgt uden modkandidater.

 

10. Eventuelt.

 

Indlæg ved Alex Martin Wätjen fra Stofa.

 

Spørgsmål: I en andelsboligforening skal vi se de samme problemer. Svar: Det er fordi man har én stikledning ind. Hvis man selv vil vælge skal hver have en stikledning ind. Alex vil gerne give et tilbud.

 

Stofa slår afdelingen i Tåstrup og afdelingen i Næstved sammen og den nye afdeling kommer til at ligge i Ringsted. Jettevej 50, 4100 Ringsted.

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede for fremmødet.

 

Beretning2013.pdf 

Budget2014.xls

Regnskab2012.xls

Generalforsamling 2012.

AntenneRegnsk_2011.xls

 Budget2013.xls

 

 

 Generalforsamlingsreferat2012.pdf

 http://www.4180.dk/uploadcontent/beretning2012.pdf

 

Refarat fra generalforsamlingen d 9-6 - 2011

Generalforsamlingsreferat2011.pdf 

http://www.4180.dk/uploadcontent/beretning2011.pdf

Refarat fra generalforsamlingen d 9-6 - 2010

generalforsamling-ref.doc

 


 


Sorø Antenneforening | 4180 Sorø | E-mail: